Kyteman Orchestra

08th May 2015
In: stage


Naar mijn idee was er iets mis met haar feedback, ze had al een tijdje die blik (spanning of concentratie), het was nu alleen afwachten dat alles samenviel: haar pose, haar blik, het licht;
ISO 6400, #Nikon 80-200mm @200mm @f/3.2 1/250

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.